Η ιδανική λύση για τις σύγχρονες-οικολογικές κατασκευές.

Τιμή: 4.50

ΤΣΙΜΕΝΤΟ CEM ΛΕΥΚΟ I 52.5N Α.Π.1128-CPR-0524/1-EN197-1 ΣΑΚΙ 25kg

Τιμή: 7.10

ES W1  Κόλλα πλακιδίων ακρυλική λευκή 25kg
χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και πλακιδίων από φυσικά δομικά υλικά με υψηλή απορροφητικότητα σε επιφάνειες δαπέδων εσωτερικών χώρων.

Τιμή: 6.00

τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων,πλακιδίων από φυσικά δομικά υλικά

Τιμή: 7.20

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΕΛΙΚΑΣ ΜΙΚΡΟΣ
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ,ΕΛΙΚΑΣ,ΜΙΚΡΟΣ

Τιμή: 6.00

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΛΕΥΚΟ 160gr 5x5 1mx50m
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΛΕΥΚΟ 160gr 5x5 1mx50m

Τιμή: 45.00

MARMO LATEX 5kg ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
παρέχει υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση, εργασιμότητα, αδιαβροχοποίηση, αντοχή στην εκτριβή

Τιμή: 13.70

PROMAR 200 EMULSTONE EXTRA WHITE 8L
επαγγελματικό πλαστικό, εσωτερική και εξωτερική χρήση,Sherwin Williams

Τιμή: 50.45

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Smaltoplast extra eco Λευκό 10lt
οικολογικό,ματ, πλαστικό χρώμα για τη βαφή τοίχων, σοβάδων, σπατουλαριστών και γυψοσανίδων

Τιμή: 37.00

Τσιμέντο, Κονιάματα & Μείγματα από Σκυρόδεμα

Τσιμέντο Γκρι Heracles 50kg

Το σακευμένο τσιμέντο Heracles™ Ενισχυμένο είναι ένα Ποζολανικό τσιμέντο CEM IV / B (P-W) 32,5 R ιπτάμενης τέφρας - ποζολάνης πρώιμων αντοχών κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές (έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος).
Το Heracles™ Ενισχυμένο ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των κατασκευών για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε σύγκριση με το τσιμέντο CEM I είναι ανθεκτικό στην προσβολή θειικών και έχει χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης. Το Heracles™ Ενισχυμένο έχει ως βάση κλίνκερ Πόρτλαντ τσιμέντου, που έχει αλεσθεί μαζί με πρόσθετα (συνδετικά). Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1, είναι κατηγορίας αντοχής 32,5 R (πρόωρες αυξημένες αντοχές). Το Heracles™ Ενισχυμένο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1, είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα και φέρει σήμα CE.

Εφαρμογές
Οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευών
Παραθαλάσσιο σκυρόδεμα
Τσιμέντο με σχετικά χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης, για την αποφυγή θερμικών τάσεων σε μεγάλους όγκους και επιφάνειες σκυροδέματος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες εφαρμογές, που είναι κατάλληλες για τσιμέντο Πόρτλαντ CEM I ή σύνθετο τσιμέντο CEM II.

Ιδιότητες
Φαιό χρώμα
Σταθερότητα στην αντοχή, που ικανοποιεί όλα τα κριτήρια συμμόρφωσης του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1.
Συμβατό με πρόσθετα σκυροδέματος.
Συνιστάται να γίνονται δοκιμές, ώστε να προσδιορίζονται οι βέλτιστες αναλογίες ανάμιξης.

Διαθεσιμότητα
Διατίθεται σε σάκους των 50 και 25 κιλών και χύδην σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αποθήκευση
Οι σφραγισμένοι σάκοι πρέπει να φυλάσσονται σε υπερυψωμένα σημεία φύλαξης σε δροσερές και ξηρές συνθήκες. Πληροφορίες σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης αναγράφονται στη συσκευασία. Το χύδην προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε σφραγισμένο σιλό.

Όροι Χρήσης
Το τσιμέντο Heracles™ Ενισχυμένο μπορεί να χρησιμοποιείται σε πολλές κατηγορίες σκυροδεμάτων.
Για άριστη απόδοση του τσιμέντου Heracles™ Ενισχυμένο σε σκυρόδερμα ή σε άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται σωστά.
Για πληροφορίες σχετικά με τα συνιστώμενα μίγματα, χρησιμοποιήστε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα σωστά υλικά, τη σωστή αναλογία και να αναμιγνύετε τα υλικά κατάλληλα, να προσθέτετε τη σωστή ποσότητα νερού και να γίνεται σωστή συμπύκνωση, ωρίμανση και προστασία του σκυροδέματος. Όταν χρησιμοποιείτε τσιμέντο Heracles™ Ενισχυμένο, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ωρίμανσή του.
Επίσης πρέπει να τηρείται και η ορθή πρακτική για ζεστό και ψυχρό καιρό, αντίστοιχα.
Η ποιότητα της τελικής επίστρωσης του υλικού εξαρτάται από την επιδεξιότητα και εξοικείωση του τεχνίτη με τα υλικά και τις μεθόδους εφαρμογής.

Τεχνική Υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με το τσιμέντο Heracles™ Ενισχυμένο και την πλήρη σειρά τσιμέντων της ΑΓΕΤ Ηρακλής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.

Υγεία και Ασφάλεια
Η επαφή σωματικών υγρών (όπως ο ιδρώτας) με σκόνη τσιμέντου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Το τσιμέντο ανήκει στις ερεθιστικές χημικές ουσίες (Hazard Information and Packaging Regulations).

Τιμή: 7.10